Zawody strażackie

Odsłony: 655

W dniu 18.06.2017 (niedziela) o godz. 9:00 na boisku szkolnym w Kazanowie rozpoczęły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Kazanów 2017.
W zawodach rywalizowali strażacy z czterech jednostek OSP w gminie Tczów oraz pięciu jednostek OSP w gminie Kazanów. Na starcie pojawili się reprezentanci Gminy Tczów: OSP Tczów, OSP Rawica, OSP Bartodzieje i OSP Tynica oraz reprezentanci Gminy Kazanów: OSP  Kowalków – drużyna żeńska, oraz drużyny męskie – OSP Kazanów, OSP Osuchów, OSP Kowalków, OSP Zakrzówek i OSP Kroczów Mniejszy.  

Przebieg zawodów obserwowali: Wójt Gminy Kazanów – Teresa Pancerz-Pyrka,  Wójt Gminy Tczów – Andrzej Wolszczak, Przewodniczący Rady Gminy w Kazanowie – Paweł Jamka wraz z radnymi.

Pierwszą konkurencją był bieg sztafetowy 7x50 metrów, a drugą tzw. "bojówka". Najlepsze czasy uzyskały męska i żeńska drużyna z OSP Kowalków i awansowały do powiatowego etapu zawodów, które odbędą się w lipcu.

Komisja sędziowska po podsumowaniu wyników ustaliła następującą kolejność miejsc w gminie Kazanów:

Czytaj więcej

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Kazanów

Odsłony: 635

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Kazanów

Od września 2017 będzie realizowany projekt Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Kazanów.
W roku 2016 Gmina Kazanów złożyła wniosek do Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych, na konkurs zamknięty nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który został pozytywnie oceniony.

Czytaj więcej

Stypendium szkolne

Odsłony: 609

INFORMACJA

Wójt Gminy Kazanów informuje, że od dnia  1 czerwca 2017 roku będzie można odbierać decyzje oraz składać faktury lub rachunki na stypendium szkolne na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kazanowie.

Wypłata stypendiów nastąpi po przedłożeniu przez wnioskodawcę faktur lub rachunków imiennych w formie bezgotówkowej na ustalony przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
Przy wystawianiu faktur należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne lub zbliżone do nazw umieszczonych w wykazie wydatków kwalifikowanych.

Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii

Odsłony: 664

Pilna informacja!

Zapraszamy osoby, które składały wnioski na odnawialne źródła energii do zapoznania się z umową znajdującą się w załączniku oraz proszę zgłaszać się do Urzędu Gminy w Kazanowie (pokój nr 5) w celu podpisania niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2017.
Nie podpisanie umowy przez w/w osoby będzie jednoznaczne  z rezygnacją z projektu OZE.

Czytaj więcej

Informacja GOPS

Odsłony: 703

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2016 o zgłaszanie się po odbiór dodatkowej pomocy w dniu 22.05.2017r (poniedziałek) w godz. od 15:00 do 19:00 do PSP Zakrzówek.

„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w ZPO w Kazanowie

Odsłony: 656

 W Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie odbyła się kampania „Jesteś widoczny jesteś bezpieczny”. Dzieci przygotowały wspaniały, niezapomniany występ na temat BRD i zachowania w ruchu drogowym. Po części artystycznej zostały wręczone odblaski wszystkim uczniom ZPO w Kazanowie. Były również prelekcje policjantów i strażaków oraz tor rowerowy.

Czytaj więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Informacja

Odsłony: 648

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje,
że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2016 o zgłaszanie się po jej odbiór w dniu 08.05.2017r (poniedziałek) w godz. od 14:00 do 20:00 do PSP Zakrzówek.

Informacja OZE

Odsłony: 741

INFORMACJA

Informuję mieszkańców gminy Kazanów, że projekt pn. „Ekoenergia w gminach Policzna, Chotcza, Garbatka –Letnisko i Kazanów” otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WM, znajduje się na 1 miejscu w Województwie Mazowieckim.
Całkowita wartość projektu wynosi 7 564 125,96 zł, wartość unijnego dofinansowania to 5 583 881,60 zł.

https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/4-1-odnawialne-zrodla-energii-typ-projektow-infrastruktura-do-produkcji-i-dystrybucji-energii-ze-zrodel-odnawialnych.html

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka