"Kazanów pamięta"

Odsłony: 1080

Jak co roku w pierwszą niedzielę lipca, Gmina Kazanów była miejscem uroczystości patriotycznych ku czci żołnierzy i dowódców zgrupowania BCh „Ośka”. Gospodarzem uroczystości była Teresa Pancerz – Pyrka, Wójt Gminy Kazanów, która przed uroczystą Mszą Świętą powitała delegację Związku Kombatantów z Kazanowa oraz poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych. Pani Wójt przywitała także zaproszonych gości, którzy uświetnili swoja obecnością to święto. Wśród zaproszonych byli m.in. Poseł na Sejm VIII Kadencji Pan Leszek Ruszczyk, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pan Zbigniew Gołąbek, Starosta Zwoleński Pan Waldemar Urbański wraz z Radnymi Powiatu Zwoleńskiego Panem Bogusławem Bernaciakiem oraz Panem Andrzejem Szczypiorem, Burmistrz Zwolenia Pani Bogusława Jaworska oraz Zastępca Burmistrza Pan Włodzimierz Kabuz a także Radni Gminy Kazanów na czele z Przewodniczącym Panem Pawłem Jamka.

Czytaj więcej

WYŚCIG KOLARSKI

Odsłony: 628

Po raz kolejny Gmina Kazanów znalazła się na trasie Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. W czwartek 29 czerwca 2017 roku, przez 5 sołectw naszej gminy -  – Niedarczów, Kopiec, Osuchów, Miechów oraz Kazanów - przebiegała trasa 3 etapu, w którym wzięło udział 110 kolarzy z 19 drużyn. Dużą atrakcję dla naszych mieszkańców oraz amatorów wyścigów kolarskich zabezpieczali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu oraz Posterunku Policji w Kazanowie, a także strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w Niedarczowie, Zakrzówku, Osuchowie i Kazanowie. Etap który rozpoczął się w Radomiu a zakończył w Stalowej Woli wygrał Czech Alois Kankovsky z drużyny Elkov – Author. Serdecznie gratulujemy!!!

Czytaj więcej

Zawody strażackie

Odsłony: 728

W dniu 18.06.2017 (niedziela) o godz. 9:00 na boisku szkolnym w Kazanowie rozpoczęły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Kazanów 2017.
W zawodach rywalizowali strażacy z czterech jednostek OSP w gminie Tczów oraz pięciu jednostek OSP w gminie Kazanów. Na starcie pojawili się reprezentanci Gminy Tczów: OSP Tczów, OSP Rawica, OSP Bartodzieje i OSP Tynica oraz reprezentanci Gminy Kazanów: OSP  Kowalków – drużyna żeńska, oraz drużyny męskie – OSP Kazanów, OSP Osuchów, OSP Kowalków, OSP Zakrzówek i OSP Kroczów Mniejszy.  

Przebieg zawodów obserwowali: Wójt Gminy Kazanów – Teresa Pancerz-Pyrka,  Wójt Gminy Tczów – Andrzej Wolszczak, Przewodniczący Rady Gminy w Kazanowie – Paweł Jamka wraz z radnymi.

Pierwszą konkurencją był bieg sztafetowy 7x50 metrów, a drugą tzw. "bojówka". Najlepsze czasy uzyskały męska i żeńska drużyna z OSP Kowalków i awansowały do powiatowego etapu zawodów, które odbędą się w lipcu.

Komisja sędziowska po podsumowaniu wyników ustaliła następującą kolejność miejsc w gminie Kazanów:

Czytaj więcej

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Kazanów

Odsłony: 720

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Kazanów

Od września 2017 będzie realizowany projekt Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Kazanów.
W roku 2016 Gmina Kazanów złożyła wniosek do Mazowieckiej Jednostki Programów Unijnych, na konkurs zamknięty nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, który został pozytywnie oceniony.

Czytaj więcej

Stypendium szkolne

Odsłony: 683

INFORMACJA

Wójt Gminy Kazanów informuje, że od dnia  1 czerwca 2017 roku będzie można odbierać decyzje oraz składać faktury lub rachunki na stypendium szkolne na okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. w pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Kazanowie.

Wypłata stypendiów nastąpi po przedłożeniu przez wnioskodawcę faktur lub rachunków imiennych w formie bezgotówkowej na ustalony przez wnioskodawcę rachunek bankowy.
Przy wystawianiu faktur należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów, aby były zgodne lub zbliżone do nazw umieszczonych w wykazie wydatków kwalifikowanych.

Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii

Odsłony: 738

Pilna informacja!

Zapraszamy osoby, które składały wnioski na odnawialne źródła energii do zapoznania się z umową znajdującą się w załączniku oraz proszę zgłaszać się do Urzędu Gminy w Kazanowie (pokój nr 5) w celu podpisania niniejszej umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.05.2017.
Nie podpisanie umowy przez w/w osoby będzie jednoznaczne  z rezygnacją z projektu OZE.

Czytaj więcej

Informacja GOPS

Odsłony: 834

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2016 o zgłaszanie się po odbiór dodatkowej pomocy w dniu 22.05.2017r (poniedziałek) w godz. od 15:00 do 19:00 do PSP Zakrzówek.