Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Odsłony: 653

fundusze europejskie

03/2017 (nr kolejny ogłoszenia)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie infrastruktury turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej

Odsłony: 646

fundusze europejskie

04/2017  
(nr kolejny ogłoszenia)

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Odsłony: 710

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Pomoc materialna przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…) – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Czytaj więcej

Odbiór dróg

Odsłony: 1125

Odbiór dróg :
1.    Przebudowa drogi gminnej na dł. 510 mb w miejscowości Osuchów
2.    Przebudowa drogi gminnej na dł. 460 mb w miejscowości Ostrownica Wieś (Przydatki)
3.    Przebudowa drogi gminnej na dł. 267 mb w miejscowości Ostrownica Wieś (Przydatki)
4.    Przebudowa drogi gminnej na dł. 870 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia (Warszawka)
5.    Przebudowa drogi gminnej na dł. 505 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia (Rochalina)

Czytaj więcej

„ZABAWA ŁĄCZY POKOLENIA” - Galeria

Odsłony: 1165

Festyn w Kazanowie

Wzorem lat ubiegłych w stolicy naszej gminy odbył się festyn, któremu przyświecało hasło ,,Zabawa łączy pokolenia”. Impreza obfitowała w różnego rodzaju atrakcje. Uroczystość rozpoczęła się polonezem zgodnie ze staropolskim zwyczajem w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego ,,Jagódki” z PSP w Kazanowie. Na program artystyczny składały się występy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy. Młodsi artyści zachwycili publiczność tańcem, wierszem, piosenką oraz scenkami kabaretowymi. Uroczystość uświetniły popisy wokalne zespołów ludowych: ,,Sobótki” z Czarnolasu, kapeli męskiej ,,Kompany” oraz chluby naszej kazanowskiej ziemi - ,,Kazanowianek znad Iłżanki”.

Czytaj więcej

Informacja GOPS

Odsłony: 856

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie  informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2017r.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie, pok.11 w godz. 7:30-15:00, za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów oraz drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia (empatia.mpips.gov.pl), Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (pue.zus.pl), systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi, profil zaufany.

Czytaj więcej