Jubileusz „Długoletniego pożycia małżeńskiego” w gminie Kazanów

Odsłony: 1191

Jubileusz „Długoletniego pożycia małżeńskiego” w gminie Kazanów.

6 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kazanowie odbyło się uroczyste spotkanie szczęśliwych par z długoletnim pożyciem związku małżeńskiego. Uroczystość poprzedzona została mszą świętą celebrowaną przez księdza proboszcza Mariana Dybalskiego. Bezpośrednio po, Pani Wójt Teresa Pancerz – Pyrka przywitała zaproszonych gości , podziękowała za przybycie i wyraziła ogromną radość za tak dużą frekwencję jubilatów.

Czytaj więcej

Uroczyste obchody odzyskania niepodległości

Odsłony: 852

Uroczyste obchody odzyskania niepodległości

11 listopada 2017r. w gminie Kaznów odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość miała miejsce w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Kazanowie. Dzieci i młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych zaprezentowali przygotowany program patriotyczny. Uczniowie przedstawili piękny występ słowno – muzyczny upamiętniający czasy walki z okupantem aż do zwycięstwa.

Bezpośrednio po została odprawiona uroczysta Msza Święta celebrowana przez księdza proboszcza Mariana Dybalskiego. Ksiądz proboszcz na wstępie podziękował za obecność w obchodach Pani Wójt, radnym , pracownikom UG, przedstawicielom szkół oraz wszystkim zebranym podczas odprawianej mszy za ojczyznę. Dodał, że jest to dla nas bardzo ważny dzień , że 11 listopad 1918 r. to bardzo ważna data w historii Polski.

Kolejnym punktem obchodów był przejazd autokarem na cmentarz parafialny gdzie Pani Wójt Teresa Pancerz – Pyrka wraz z delegacją złożyła wiązanki kwiatów na grobie poległych w walce o wolność Ojczyzny. Zostały zapalone znicze i chwilą ciszy upamiętniono cześć poległych.

Czytaj więcej

INFORMACJA - WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Odsłony: 797

INFORMACJA
WYDAWANIE ŻYWNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2017 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 14.11.2017r. (wtorek) w godz. od 15:00 do 20:00.

Kolejne kilometry sieci wodociągowej

Odsłony: 604

17 października 2017 roku zostało oficjalnie odebrane zadanie : „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowościach: Wólka Gonciarska , Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji „Wodociąg – Wólka Gonciarska – III etap realizacji, sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Kolonia, Borów, Ruda.”

Na tym etapie prace odbywały się w części m. Kowalków Kolonia, w Borowie i Rudzie.

Sieć wodociągowa przesyłowa o łącznej długości ok. 6 km.

Wykonano 93 sztuk przyłączy wodociągowych, o łącznej długości 1,8 km.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kazanów na lata 2017-2032"

Odsłony: 644

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY KAZANÓW

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 – tekst jednolity) informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kazanów na lata 2017-2032".

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Kazanów, ul. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, oraz na stronie internetowej www.kazanow.pl.

Czytaj więcej

Komunikat PINB

Odsłony: 568

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU
BUDOWLANEGO W ZWOLENIU

W związku z okresem grzewczym i odnotowanymi już przypadkami śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzeń) oraz pożarami, zwracam się szczególnym apelem do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego, o konieczność kontroli (raz w roku) przez osoby uprawnione instalacji gazowych również zasilanych z butli propan – butan oraz przewodów kominowych (dymowych , spalinowych i  wentylacyjnych) zgodnie z art 62 ust. 1 pkt. 1 b i c w związku z art. 62 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy- Prawo budowlane.

PINB W ZWOLENIU
inż. Jan Galewski