Relacja z uczczenia pamięci poległych w walkach z okupantem 2015

Odsłony: 2187

W dniu 5 lipiec 2015r. w Kazanowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Gminne w Kazanowie oraz Wójt Gminy Kazanów zorganizowali uroczystość uczczenia pamięci poległych w walkach z okupantem. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w kościele w Kazanowie. Po Mszy świętej młodzież Zespołu Placówek Oświatowych zaprezentowała przygotowany montaż słowno muzyczny poświęcony pamięci poległych.

Czytaj więcej

GOPS Kazanów - Wydawanie żywności - lipiec

Odsłony: 2252

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, że zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór do PSP w Zakrzówku w dniu 10.07.2015r. (piątek) w godz. od 15.00 do 19.00.

Wyprawka szkolna w roku szkolnym 2015/2016

Odsłony: 2001

INFORMACJA DLA RODZICÓW dotycząca udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - „Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2015/2016.

Wójt Gminy Kazanów, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych informuje, że termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania na zakup podręczników został ustalony do dnia 10 SIERPNIA 2015 r.

POBIERZ DOKUMENTY

GOPS Kazanów - Wydawanie żywności

Odsłony: 2212

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, ze zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór od 06.07.2015r. (poniedziałku) od godz. 10.00 do budynku "organistówki" w Kazanowie.

Biała niedziela 2015 w Kazanowie

Odsłony: 2073

Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa na zaproszenie
Pani Teresy Pancerz-Pyrka Wójta Gminy Kazanów

organizuje "Białą niedzielę" w Kazanowie w budynku szkolnym
w dniu 14.06.2015 w godz.9-15

Przyjmować będą lekarze specjaliści:

• Ginekolog-położnik
• Okulista
• Kardiolog
• Neurolog
• Laryngolog
• Stomatolog
• Internista-specjalista chorób zakaźnych

Wykonywane będą badania:

pomiar ciśnienia tętniczego,
poziom cukru we krwi,
spirometria,
cytologia.

Wszystkie konsultacje i badania będą wykonywane BEZPŁATNIE.

W imieniu Stowarzyszenia
zaprasza
Lucyna Wiśniewska

Informacja o wsparciu żywnościowym

Odsłony: 2265

Wójt Gminy Kazanów informuje, iż osoby lub rodziny potrzebujące wsparcia w postaci artykułów żywnościowych mogą zgłaszać się do:

• Stowarzyszenia Wspólnota Kazanowa ul. Kościelna 44, 26-713 Kazanów
• lub Parafii Odechów (Szkolne Koto Caritas w Zakrzówku)

Wsparcie w postaci pomocy żywnościowej trafiać będzie do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj. 813 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł. dla osoby w rodzinie.

Przed zgłoszeniem do Stowarzyszenia "Wspólnota Kazanowa" lub "Szkolnego Koła Caritas" proszę zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kazanowie w celu otrzymania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015.

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka

Uroczystości uczczenia pamięci poległych w walce z okupantem

Odsłony: 2080

Informujemy, że obchody uroczystości uczczenia pamięci poległych w walce z okupantem organizowane będą corocznie w pierwszą niedzielę lipca, w tym roku uroczystość przypada w dniu 5 lipca 2015r.
 

Wójt Gminy Kazanów
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Gminne w Kazanowie

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Odsłony: 2167

Zdobądź tytuł Kreatora miejsc pracy

Tylko do 29 maja pracodawcy mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu ministra pracy i polityki społecznej „Kreator miejsc pracy”.

Konkurs ma na celu wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz którzy zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będa wręczane w pięciu kategoriach:
mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa.

– Sytacja na rynku pracy jest coraz lepsza. Pracuje już 16 mln Polaków. To najlepszy wynik od 1989 roku. Sukces ten zawdzięczamy przede wszystkim pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy. W konkursie wyróżniamy zarówno małe rodzinne firmy, jak i duże przedsiębiorstwa – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Jakie są kryteria oceny? Kluczowy jest wzrost zatrudnienia w firmie. Dodatkowe punkty można zdobyć za przyjęcie do pracy młodych pracowników do 30. roku życia, z grupy 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Oceniana będzie także rzetelność pracodawców - m.in. to, czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę.
 

Czytaj więcej