Ankieta dotycząca Strategi Rozwoju Gminy

Odsłony: 182

HerbGminyKazanow

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem Gminy Kazanów do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Kazanów na lata 2023-2030 zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Dokument ten pozwoli nam ocenić aktualną sytuację społeczno-gospodarczą gminy, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z jej funkcjonowaniem, a także ukaże potencjał do dalszego rozwoju.

Gmina Kazanów, pragnąc zapewnić mieszkańcom możliwość szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy, służące całemu społeczeństwu zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.kazanow.pl

Zależy nam, aby dokument Strategii Rozwoju Gminy był wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki mogą być prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

Wszystkie zawarte w kwestionariuszu pytania służą wyłącznie celom badawczym.

Bardzo dziękujemy Państwu za aktywny udział w opracowaniu Strategii.

Wypełnione ankiety można przekazywać w terminie do 31.05.2023 r. wybierając jeden
z poniższych sposobów:

  • pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy „Strategii …” tj. firmy PPUH „BaSz” Bartosz Szymusik ul. Polna 72, 26-200 Końskie: basz@post.pl lub b@basz.pl
  • pocztą elektroniczną na adres Urzędu Gminy Kazanów: sekretariat@kazanow.pl
  • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28,
    26-713 Kazanów;
  • osobiście do Urzędu Gminy Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00.

Do pobrania:

Ankieta Kazanów organizacje 2023
Ankieta Kazanów przedsiębiorcy 2023
Ankieta mieszkańcy Kazanów 2023