Zbliżają się kolejne duże remonty dróg w gminie Kazanów

Odsłony: 418

kaz polski lad logo

Zbliżają się kolejne remonty dróg w gminie Kazanów – trwa przetarg dla wykonawców

W trakcie procedury przetargowej jest następne duże zadanie drogowe, które będzie realizowane na terenie gminy Kazanów. W planach samorządu przewidziano przebudowę siedmiu odcinków jezdni, a dofinansowanie zewnętrzne pokryje aż 95% kosztów inwestycji.

Trzy oferty od wykonawców

Trwa procedura przetargowa dla wykonawców zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kazanów”. Do Urzędu Gminy w Kazanowie wpłynęły trzy oferty od firm. Najkorzystniejszą przedstawiło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Zwolenia, które wyceniło swoją pracę na kwotę 2 mln 757 tys. 944 zł. – Procedura przetargowa jest już prawie na finiszu i liczymy, że na dniach podpiszemy umowę z wykonawcą zadania i przekażemy plac budowy. Będzie to kolejna duża inwestycja drogowa na naszym terenie, którą zrealizujemy przy ogromnym wsparciu finansowym z zewnątrz. Bardzo  cieszymy się, że mieszkańcy zyskają przebudowane drogi, a budżet gminy nie zostanie przy tym znacząco obciążony – podkreśla Teresa Pancerz-Pyrka, wójt gminy Kazanów.

Warto przypomnieć, że samorząd pozyskał na realizację tej inwestycji bardzo duże dofinansowanie, które pokryje aż 95% jej wartości. Dokładna kwota będzie jednak znana po ostatecznym zakończeniu procedury przetargowej. Środki zewnętrzne będą pochodziły z programu Polski Ład.

Nowe chodniki, zjazdy i pobocza

Zadanie obejmie swoim zakresem aż siedem odcinków dróg. Przebudowy będą prowadzone w miejscowościach: Dębniak - 0,650 km, Kopiec - 0,338 km, Kroczów Mniejszy - 0,540 km, Kroczów Większy - 0,280 km, Osuchów - 0,302 km, Zakrzówek – Wieś -  0,220 km, a także na ul. Targowej w Kazanowie - 0,230 km.

Prace budowlane na każdym z odcinków będą bardzo podobne. Wykonawca w pierwszej kolejności przeprowadzi roboty przygotowawcze i wymieni przepusty pod koronami dróg. Następnie przygotuje odpowiednie podbudowy, na których położy nowe nawierzchnie jezdni. Wybuduje też chodniki, zjazdy oraz pobocza. Po zakończeniu prac budowlanych zamontowane zostanie nowe oznakowanie drogowe. Według wstępnych założeń realizacja zadania ma trwać sześć miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą.