GOPS Kazanów - Wydawanie żywności

Odsłony: 4525

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazanowie informuje, ze zaprasza się wszystkie osoby, które otrzymały skierowania na żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Podprogramu 2015 o zgłaszanie się po jej odbiór od 06.07.2015r. (poniedziałku) od godz. 10.00 do budynku "organistówki" w Kazanowie.