LGD Dziedzictwo i Rozwój - zaproszenie na konsultacje

Odsłony: 4940

W związku ze zbliżającym się nowym okresem programowania w Unii Europejskiej i koniecznością opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli dokumentu, który określi kierunki naszych działań na lata 2015-2022, zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządowców, osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców działających w obrębie gmin Ciepielów, Gózd, Jastrzębia, Jedlnia - Letnisko, Kazanów, Pionki, Miasto Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów oraz Zwoleń, do uczestnictwa w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach informacyjno-diagnostycznych na temat słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów LSR, a także możliwości pozyskania dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.

Chcesz uzyskać dofinansowanie? Przyjdź i podziel się swoim pomysłem.
Jeśli Twoja propozycja znajdzie się w strategii, łatwiej uzyskasz wsparcie finansowe.


Wstępny* harmonogram spotkań informacyjno-diagnostycznych w poszczególnych gminach LGD „Dziedzictwo i Rozwój”:
 

Gmina Miejsce spotkania Termin *
Ciepielów Urząd Gminy Ciepielów 28.08.2015 g. 10.00
  ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów  
Gózd Urząd Gminy Gózd, 27.08.2015 g. 15.00
  ul. Radomska 7, 26-634 Gózd  
Jastrzębia Budynek OSP w Jastrzębi 19.08.2015 g. 18.00
  26-631 Jastrzębia  
Jedlnia-Letnisko Urząd Gminy Jedlnia- Let. 19.08.2015 g. 11.00
  ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia Letnisko  
Kazanów Urząd Gminy Kazanów 10.08.2015 g. 16.00
  Plac Partyzantow 28, 26-713 Kazanów  
Pionki Urząd Gminy Pionki 25.08.2015 g. 17.00
  ul. Zwycięstwa 6a, 26-670 pionki  
Miasto Pionki Centrum Aktywności Lokalnej, 27.08.2015 g. 10.00
  ul. Zakładowa 5, 26-670 Pionki  
Policzna Świetlica Gminna w Policznie 24.08.2015 g. 17.00
  ul. B. Prusa 4, 26-720 Policzna  
Przyłęk Urząd Gminy Przyłęk, 14.08.2015 g. 13.00
  Przyłęk 30, 26-704 Przyłęk  
Tczów Urząd Gminy Tczów 26.08.2015 g. 17.00
  Tczów 124, 26-706 Tczów  
Zwoleń Urząd Miejski w Zwoleniu 30.07.2015 g. 10.00
  Plac Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń  

*W przypadku zmiany któregokolwiek z terminów, informować będziemy na bieżąco.