Inwestycje w gminie Kazanów w ostatnim czasie - 2015

Odsłony: 4998

Inwestycje w gminie Kazanów w ostatnim czasie

Zapraszamy do zapoznania się z inwestycjami które zrealizowano w 2015r.

  • Odbudowa dróg powiatowych w gminie Kazanów
  • Remont Mostu w Kowalkowie – Kolonii
  • Chodniki w Kazanowie
  • Przepusty w Niedarczowie

Zobacz zdjęcia

Odbudowa dróg powiatowych w gminie Kazanów

Od kilku dni na odcinkach drogi powiatowej Kazanów – Wielgie oraz Kazanów – Kopiec trwają prace polegające na odbudowie odcinków dróg wraz z przepustami odwadniającymi. Środki finansowe zostały pozyskane przez władze powiatu zwoleńskiego od Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z tym, iż w roku ubiegłym miał miejsce nawalny deszcz, który spowodował uszkodzenia nawierzchni drogi i przepustów. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w znacznym stopniu wpłynie na poprawę i bezpieczeństwo w gminie Kazanów.
 Remont Mostu w Kowalkowie – Kolonii

Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka w miejscowości Kowalków Kolonia Stoki został wykonały przy udziale środków pozyskanych od Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji.
Było to zadanie powodziowe , w związku z tym iż w miesiącu lipiec 2014 roku na obszarze gminy Kazanów wystąpił deszcz nawalny , gmina uzyskała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków deszczu nawalnego z lipca 2014r.
 


Chodniki w Kazanowie

Zakończyły się prace w Kazanowie przy ul. Batalionów Chłopskich polegające na przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Zwoleń – Kroczów – Kazanów (lewa strona). Środki finansowe, które zostały przeznaczone na budowę chodników pochodziły ze środków własnych i z funduszu sołeckiego.
 


Przepusty w Niedarczowie

Został wykonany przepust rurowy o przekroju 80 cm w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia. Wykopano i udrożniono rowy melioracyjne w czterech sołectwach (Niedarczowach) z funduszu sołeckiego.