ARR - Rozłożenie na raty opłaty za przekroczenie kwot mlecznych 2014/2015

Odsłony: 2067

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
Warszawa, 2015.08.20

KOMUNIKAT DYREKTORA
ODDZIAŁU TERENOWEGO AGENCJI RYNKU ROLNEGO
W WARSZAWIE

UWAGA PRODUCENCI MLEKA
Z TERENU WOJ. MAZOWIECKIEGO

Od 13 sierpnia do 11 września br. Agencja Rynku Rolnego przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie indywidualnych kwot mlecznych w roku kwotowym 2014/2015.


Wnioski należy składać osobiście w godzinach pracy oddziału lub wysłać pocztą na adres:

Agencja Rynku Rolnego
Oddział Terenowy w Warszawie
al. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa


Godziny pracy oddziału: poniedziałek – piątek, 7:45 – 15:45

We wniosku należy m.in.:

1. wypełnić oświadczenia o niezaleganiu:
- z płatnościami podatków
- w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne

2. wypełnić oświadczenie lub załączyć stosowne zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie oraz innej pomocy
de minimis.

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego

http://www.arr.gov.pl/data/00069/kml_p14_f2.pdf

POBIERZ WNIOSEK

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z OT ARR w Warszawie
(tel. 22 515 81 32) lub z podmiotami skupującymi mleko.