Stypendium szkolne 2015/16

Odsłony: 1740

W dniach 1 - 15 września 2015 roku w pok. Nr 15 Urzędu Gminy w Kazanowie można składać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2015/2016.

Stypendia będą przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kazanów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu netto w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium wynosi 456 zł na osobę.

Decyzja dotycząca stypendium będzie wydawana na podstawie wniosku dostarczonego wraz z odpowiednimi zaświadczeniami o wysokości wszelkich dochodów uzyskanych przez rodzinę w miesiącu sierpniu 2015 roku. Wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy w Kazanowie oraz w szkołach na terenie Gminy Kazanów.

Realizacja przyznanego stypendium będzie następować poprzez refundację poniesionych kosztów po złożeniu i weryfikacji dokumentów (rachunków lub faktur) potwierdzających dokonanie wydatków związanych z pobieraniem nauki przez uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kazanowie, pok. Nr 15, tel. 048 676-61-03.

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz - Pyrka