Odbiory inwestycji w gminie Kazanów - wrzesień 2015

Odsłony: 5141

Odbudowa dróg powiatowych w gminie Kazanów

W dniu 14.09.2015r. została uroczyście otwarta wyremontowana droga na odcinkach drogi powiatowej Kazanów – Wielgie oraz Kazanów – Kopiec.
W przecięciu biało-czerwonej wstęgi obok Pani Wójt Teresy Pancerz – Pyrka i Przewodniczącego Rady Gminy Kazanów Pana Pawła Jamki uczestniczyli Wicewojewoda Mazowiecki Pan Dariusz Piątek, Starosta Powiatu Zwoleńskiego Pan Waldemar Urbański, Wicestarosta Powiatu Zwoleńskiego Arkadiusz Sulima, Etatowy Członek Zarządu Pan Jerzy Sowula, przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg na czele z Dyrektorem Panem Tomaszem Mordzińskim oraz przedstawiciele Rady Powiatu Zwoleń Pan Andrzej Szczypiór i Bogusław Bernaciak.

Prace przy odbudowie drogi polegały na odbudowie odcinków dróg wraz z przepustami odwadniającymi. Środki finansowe zostały pozyskane przez władze powiatu zwoleńskiego od Marszałka Województwa Mazowieckiego w związku z tym, iż w roku ubiegłym miał miejsce nawalny deszcz, który spowodował uszkodzenia nawierzchni drogi i przepustów. Otrzymane dofinansowanie w formie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w znacznym stopniu wpłynie na poprawę i bezpieczeństwo w gminie Kazanów.

Remont Mostu w Kowalkowie – Kolonii i przepusty w Niedarczowie

W dniu 2 września 2015r dokonano oficjalnego otwarcia wyremontowanego mostu w miejscowości Kowalków Kolonia oraz przepustu w Niedarczowie.
Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka w miejscowości Kowalków Kolonia Stoki został wykonały przy udziale środków pozyskanych od Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji.
Było to zadanie powodziowe , w związku z tym iż w miesiącu lipiec 2014 roku na obszarze gminy Kazanów wystąpił deszcz nawalny , gmina uzyskała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków deszczu nawalnego z lipca 2014r.

Wykonany został przepust rurowy o przekroju 80 cm w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia. Wykopano i udrożniono rowy melioracyjne w czterech sołectwach (Niedarczowach) z funduszu sołeckiego.


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzówek Kolonia

Zostało zrealizowane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 500mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia”. W dniu 17.08.2015 w obecności Pani Wójt Teresy Pancerz – Pyrka , sołtysa miejscowości Zakrzówek Kolonii Pani Barbary Korczak i mieszkańców sołectwa zadanie oficjalnie zostało odebrane i droga została oddana do użytku.
Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 86 000zł. oraz środków własnych.