Konsultacje społeczne dot. Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022

Odsłony: 3906

Zarząd Powiatu w Zwoleniu ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu aktualizacji "Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”

w trybie Uchwały Nr XXIV/200/2013 Rady Powiatu w Zwoleniu z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Zwoleńskiego.

1.Tytuł projektu
Aktualizacja "Strategii Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
2 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r.

3. Komórka organizacyjna wraz z danymi do kontaktu
Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego
ul. Jagiełły 4, p. 13
26-700 Zwoleń

Tel. 48-676-33-89 w.23
Fax. 48-676-25-20
e-mail: archiwum@zwolenpowiat.pl

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii
Uwagi i opinie można złożyć w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do komórki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.

Projekt dokumentu "Strategia Rozwoju Powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2022”

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ PROJEKT STRATEGII