Konsultacje społeczne pożytek publiczny - na rok 2016

Odsłony: 4454

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

Konsultacje będą trwały od 29 października 2015r do 18 listopada 2015r.

Opinie i wnioski uwagi oraz propozycje należy składać na załączonym formularzu do 18 listopada 2015r.

Urząd Gminy w Kazanowie /sekretariat/
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów.

Treść projektu uchwały został zamieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, na stronie internetowej Gminy Kazanów www.kazanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów www.ugkazanow.bip.org.pl

Spotkanie konsultacyjne: zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu programu współpracy na rok 2015, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie w dniu 18 listopada 2015r. o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej.

POBIERZ DOKUMENTY - Formularz

POBIERZ DOKUMENTY - Uchwała

POBIERZ DOKUMENTY - Zarządzenie

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz-Pyrka