Ankieta - zapotrzebowanie na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych

Odsłony: 4317

Szanowni Państwo,
Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

POBIERZ ANKIETĘ

Możesz także wypełnić ankiete poprzez internet pod tym adresem http://www.ankietka.pl/ankieta/210404/ankieta-gmina-kazanow.html