Wybory w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 2016

Odsłony: 1971

Zgodnie ze Statutem Ochotniczych Straż Pożarnych w 2016 roku odbywają się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, co 5 lat strażacy wybierają swoje Władze.

Zgodnie z harmonogramem ustalonym na posiedzeniu Zarządu Gminnego ZOSP RP zebrania odbyły się w miesiącu lutym we wszystkich 8 jednostkach istniejących na terenie gminy.

W zebraniach udział wzięli: Wójt Gminy Pani Teresa Pancerz – Pyrka, Komendant Gminny ZOSP RP Dh Adam Dąbrowski, przedstawiciele Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Radni gminy, sołtysi oraz sympatycy pożarnictwa. Na zebraniach podsumowana została działalność poszczególnych OSP w 5-cio letniej kadencji, ustalono plan działania na rok bieżący. Strażacy wybrali nowe władze w OSP:

Osuchów – prezes Wojciech Marsula, naczelnik Marek Puton
Zakrzówek – prezes Michał Nowotnik, naczelnik Jarosław Jaśkiewicz
Kowalków – prezes Sylwester Lisik, naczelnik Maksymilian Małecki
Wólka - prezes Mirosław Krzemiński, naczelnik Mirosław Styś
Niedarczów – prezes Andrzej Rybiński, naczelnik Michał Stanios
Kroczów – prezes Tadeusz Wojtyniak, naczelnik Grzegorz Kęska
Dębnica – prezes Zbysław Wasik, naczelnik Adam Boniecki
Kazanów – prezes Tadeusz Zych, naczelnik Szymon Woliński

Szczególną rangę miało zebranie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Pani Teresa Pancerz – Pyrka, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Dh Zbigniew Gołąbek, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Dh Jerzy Kowalski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st bryg Krzysztof Płachta, Przewodniczący Rady Gminy Dh Paweł Jamka z radnymi Janem Szczepanowskim, Stanisławem Mularczykiem i Szymonem Wolińskim.

W obszernym sprawozdaniu z działalności Prezes OSP Edward Łodygowski przedstawił osiągnięcia i dorobek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na zakończenie sprawozdania prezes życzył nowo wybranemu Zarządowi osiągania samych sukcesów. Zadeklarował też , że wycofuje się z czynnego udziału i nie będzie kandydował do Zarządu. Po wybraniu nowego Zarządu odbyło się uroczyste pożegnanie Dh Edwarda Łodygowskiego zasłużonego strażaka pełniącego do tej pory przez ostatnie 20 lat funkcję Prezesa OSP oraz Wiceprezesa Zarządu Gminnego i Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

W imieniu własnym oraz całej społeczności Kazanowa podziękowania za społeczną pracę złożyła Wójt Gminy Pani Teresa Pancerz – Pyrka. Dh Edward Łodygowski odebrał również wiele dyplomów, serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności od pozostałych zaproszonych gości, a od kolegów strażaków otrzymał okolicznościowy upominek miniaturę samochodu strażackiego Star 25.
Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Uchwałą nr 3 z dnia 27 lutego 2016r. nadało Dh Edwardowi Łodygowskiemu dożywotnio Godność Honorowego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie.