Wsparcie finansowe Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Odsłony: 3748

GMINA KAZANÓW

INFORMACJA

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że zadanie pn. ,,II etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Kowalków Wieś i część w miejscowości Kowalków Kolonia dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie do: 460.000,00 zł. Słownie złotych: Czterysta sześćdziesiąt tysięcy 00/100,,.

Kazanów , 15 wrzesień 2016r.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz - Pyrka

 

wojewodzki fundusz ochrony

Informację podano do publicznej wiadomości w następujący sposób :
      1.Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kazanów.
      2. P. Edyta Baran Sołtys wsi Kowalków z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
      3. P. Maria Wilk Sołtys Kolonii Kowalków z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
      4. Strona internetowa gminy Kazanów.
      5. A/a.