Ogłoszenie o konsultacjach

Odsłony: 3869

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz.U. z 2016 r. poz. 239) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.

Konsultacje będą trwały od 20 października 2016r do 10 listopada 2016r.
Opinie i wnioski uwagi oraz propozycje należy składać na załączonym formularzu do 10 listopada 2016r.
Urząd Gminy w Kazanowie /sekretariat/
ul. Plac Partyzantów 28
26-713 Kazanów.

Treść projektu uchwały został zamieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, na stronie internetowej Gminy Kazanów www.kazanow.pl w załączniku na końcu artykułu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów www.ugkazanow.bip.org.pl
Spotkanie konsultacyjne: zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu programu współpracy na rok 2017, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie w dniu 10 listopada 2016r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej.

Wójt Gminy Kazanów
Teresa Pancerz-Pyrka

19.10.2016r

Uchwała                    Formularz                Zarządzenie