Kampania "Rzecznik Praw Pacjenta"

Odsłony: 3541

Kampania "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina"  - wszystkie elementy kampanii można obejrzeć na stronie Biura Rzecznika Praw Pacjenta (www.bpp.gov.pl) w dziale "Dla Pacjenta" - "Edukacja-poznaj swoje prawa" - "Kampanie Społeczne" - "Kampania Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina".