Wyniki Otwartego Konkursu Ofert: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Odsłony: 850

OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Kazanów w roku 2017.

W wyniku otwartego konkursu ogłoszonego na realizację zadania wymienionego powyżej zostały wybrane oferty:

1. Nazwa oferenta:
Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy w Kazanowie

 Nazwa zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku „Tenis stołowy - rozwija ciało i umysł”
 
 Wysokość przyznanej dotacji:
 Kwota 5 000 zł

2. Nazwa oferenta:
Gminny Klub Sportowy ,,IŁŻANKA” Kazanów

Nazwa zadania:
Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w 2017 roku ,,Sport w gminie dla wszystkich”
 
Wysokość przyznanej dotacji:
Kwota 75 000 zł

Wójt Gminy
Teresa Pancerz-Pyrka