Nowe boisko w Kazanowie

Odsłony: 1085

28 września 2017r. odebrano do użytku kolejne wykonane zadanie tj. 
"Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kazanów". Wykonano nową podbudowę pod nawierzchnie sztuczną, zamontowano urządzenie do siatkówki, koszykówki, badmintona.
Zadanie  to zrealizowano przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.