Informacja o pozytywnej ocenie wniosków w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”

Odsłony: 597

Informacja o pozytywnej ocenie wniosków w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”

Wójt Gminy Kazanów informuję, że złożone przez Gminę Wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na dofinansowanie zadań:

1. Wykonanie węzłów sanitarnych w budynku strażnicy Ochotniczej straży Pożarnej w miejscowości Dębnica ,
2. Utworzenie placu zabaw w miejscowości Wólka Gonciarska

przeszły pozytywną ocenę formalną oraz merytoryczną przeprowadzoną zgodnie z Zasadami udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza.