DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ KOTŁÓW OPALANYCH WĘGLEM

Odsłony: 1365

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ KOTŁÓW OPALANYCH WĘGLEM


Wójt Gminy Kazanów informuje, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę czynnika grzewczego, kotłów, pieców, urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych.

Dofinansowanie będzie można uzyskać pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez Gminę Kazanów z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach konkursu:

RMPA.04.03.01-IP.01-14-087/18
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Typ projektów
Ograniczenie,,niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych

W ramach konkursu wsparcie będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji ,,niskiej emisji" w regionie.
Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/ chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystując paliwa gazowe.

Wnioski będą składane w terminie od 30 marca 2018 roku do dnia 06 czerwca 2018 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - październik 2018

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycję w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę, gazowe z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek.

Kotły które zostaną dofinansowane nie będą mogły posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

Program nie obejmuje wymiany starego pieca węglowego na nowy piec węglowy

Projekt dotyczy zmiany pieca, nie mogą ubiegać się o dofinansowanie osoby będące w trakcie budowy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszę o zgłaszanie się w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa pok. nr 4 lub 5 do dnia 30 marca 2018 roku.

Projekt będzie realizowany jedynie w przypadku pozyskania przez Gminę dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Pełna szczegółowa dokumentacja konkursowa aktualnie jest na etapie ustaleń.