Informacja w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego

Odsłony: 968

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu zwoleńskiego i lipskiego został określony „obszar zapowietrzony”.

w gminie Kazanów to miejscowości:

Kazanów, Kroczów Większy , Kroczów Mniejszy, Ranachów Wieś, Dębnica, Zakrzówek Kolonia, Osuchów, Kopiec, Miechów Kolonia, Miechów Wieś, Niedarczów Dolny Wieś, Ruda, Ostrówka, Ostrownica Wieś, Ostrownica Kolonia uznane zostały za obszar zapowietrzony.

W obszarze zapowietrzonym sięgającym 6 km od ogniska choroby nakazuje się:
1. wykonanie przeglądu pasiek przez wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii;
2. niezwłoczne zgłaszanie właściwemu Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Zwoleniu przez posiadaczy pszczół informacji o posiadanych rodzinach pszczelich i ulach oraz przypadków zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół.

W obszarze zapowietrzonym zakazuje się do czasu odwołania:
1. przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zwoleniu;
2. organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

Zgnilec amerykański pszczół (znany także jako zgnilec złośliwy) to niezwykle groźna choroba bakteryjna czerwiu prowadząca do ginięcia całych rodzin pszczelich. Choroba wywoływana jest przez, charakteryzującą się niezwykłą odpornością na czynniki środowiska oraz środki chemiczne, laseczkę larwy Paenibacillus larvae.

Słabnięcie pszczelej rodziny to główny objaw choroby bakteryjnej, którą jest zgnilec amerykański pszczół. Takie pszczoły powinny zostać poddane izolacji i leczeniu albo likwidacji. "Drobnoustroje mogą zarażać kolejne rodziny. Zgnilec jest groźny wyłącznie dla pszczół (nie ma ryzyka przenoszenia jej na inne gatunki, ani na człowieka)"

Wójt Gminy
/-/ Teresa Pancerz - Pyrka

Rozporządzenie

Wytyczne