Dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej

Odsłony: 415

Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kowalków Kolonia oraz remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkowie

W dniu 15 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Kazanów – Teresa Pancerz – Pyrka wraz ze Skarbnik Gminy- Jadwigą Gąbka w Radomiu podpisały kolejną umowę dofinansowującą z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalkowie. Gmina Kazanów z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymała 23 742,00 zł dofinansowania w formie dotacji.

W związku z przyznanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dotacjami ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wójt Gminy Kazanów Teresa Pancerz – Pyrka wraz ze skarbnik Jadwigą Gąbka podpisały również umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalków Kolonia”. Gmina Kazanów z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymała 100 000 zł dofinansowania w formie dotacji.