Konsultacje społeczne pożytek publiczny

Odsłony: 479

Ogłoszenie

Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kazanów zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu programu współpracy Gminy Kazanów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Klubami sportowymi, mieszkańcami, radnymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

Konsultacje będą trwały od 10 października 2018r do 31 października 2018r.

Opinie i wnioski uwagi oraz propozycje należy składać na załączonym formularzu do 31 października 2018r.

Urząd Gminy w Kazanowie /sekretariat/

ul. Plac Partyzantów 28

26-713 Kazanów

 

Treść projektu uchwały został zamieszczony na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów, na stronie internetowej Gminy Kazanów www.kazanow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kazanów www.ugkazanow.bip.org.pl

Spotkanie konsultacyjne: zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu programu współpracy na rok 2019, które odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kazanowie w dniu 05 listopada 2018r. o godz. 1300 w Sali konferencyjnej.

Wójt Gminy Kazanów
/-/ Teresa Pancerz-Pyrka

Projekt

Zarządzenie