INFORMACJA KDR

Odsłony: 415

INFORMACJA

W dniu 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazanowie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

Istnieje także możliwość składania ww. wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, PIU Emp@tia), dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina