Podpisanie Porozumienia - Czyste Powietrze na Ogrodowej

Odsłony: 692

W dniu 16 lipca 2019 roku Wójt Gminy Teresa Pancerz – Pyrka podpisała w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Porozumienie dotyczące programu „Czyste Powietrze” do którego gmina ma zamiar przystąpić. Porozumienie zakłada współpracę Gminy z WFOŚiGW, która będzie polegała na tym, że pracownicy Urzędu Gminy zostaną specjalnie przeszkoleni by pomagać mieszkańcom składać wnioski o dofinansowanie na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne.