Gmina Kazanów pozyskała kolejne dofinansowania

Odsłony: 546

W dniu 17 lipca 2019 roku  w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu podpisano umowy w ramach programów wsparcia z Województwa Mazowieckiego. W uroczystym podpisaniu umów ze strony naszej Gminy uczestniczyła Wójt Teresa Pancerz – Pyrka oraz Skarbnik Jadwiga Gąbka, ze strony województwa Mazowieckiego Wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Radny Sejmiku Tomasz Śmietanka.

Podpisane umowy dotyczą dofinansowania w zakresie:

  1. „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miechów”.
  2. „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup i montaż elementów oświetlenia ulicznego drogi w miejscowości Miechów - Kolonia”.
  • MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Zakup elementów ogrodzenia i ogrodzenie strażnicy OSP Zakrzówek”.
  1. „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzówek – Wieś gm. Kazanów”.
  2. Środki finansowej dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Osuchów, zwanej dalej „OSP” w zakresie remontu pomieszczenia oraz wymiany instalacji elektrycznej strażnicy.
  3. Środki finansowej dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Kowalków, zwanej dalej „OSP” na zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowany na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP.

Wszystkie wnioski złożone przez Gminę Kazanów otrzymały dofinansowanie.