INFORMACJA

Odsłony: 721

INFORMACJA

 Wójt Gminy Kazanów informuje, że w związku z wykazaniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach wystąpienia suszy na terenie gminy Kazanów, można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy rolniczej.

UWAGA! Według monitoringu suszy rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w chwili obecnej zagrożenie suszą na terenie gminy Kazanów występuje dla upraw: zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, tytoniu, krzewów owocowych, warzywa gruntowe i roślin strączkowych.
Formularz wniosku można pobrać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa pok.nr 4 i 5 w Urzędzie Gminy Kazanów, ul. Plac Partyzantów 28, lub na stronie internetowej www.kazanow.pl

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazanów ul. Plac Partyzantów 28, pok. nr 4 i 5 lub pok. nr 8  w terminie do 2 sierpnia 2019 r.


UWAGA! Uprawy zebrane nie podlegają szacowaniu.

Do wniosku  należy dołączyć:
- Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
- Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

 

Wniosek