Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Odsłony: 350

krus konkurs 20 1

krus konkurs 20Załączniki:

  • - Regulamin
  • - Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik nr 1)
  • - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2)
  • - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – działania prewencyjne (załącznik nr 3)