Sesja 5 czerwca 2020 r. - absolutorium

Odsłony: 864

Rada Gminy Kazanów udzieliła Wójt Teresie Pancerz – Pyrka wotum zaufania oraz opowiedziała się za udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu za ubiegły rok.

W piątek 5 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Kazanów odbyła się V sesja Rady Gminy

w Kazanowie. W programie sesji znalazły się jedne z ważniejszych punktów:

  • - debata nad Raportem o stanie Gminy – głosowanie o udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz podjęcie uchwały,
  • - zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok,
  • - zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy,
  • - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
  • - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
  • - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta,
  • - głosowanie nad uchwałą w sprawie absolutorium dla Wójta  Gminy z tytułu wykonania budżetu za  rok 2019,

Ta sesja była jedną z najważniejszych w roku. Po zakończeniu debaty nad raportem udzielono Wójt Gminy wotum zaufania, a następnie zostało udzielone absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.