Informacja o wsparciu WFOŚIGW wodociąg i SUW 2014r.

Odsłony: 4664

Tytuł programu: Zadania z zakresu gospodarki wodnej
Nr programu: 2014-GW-2

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla miejscowości Niedarczów Dolny Wieś, Niedarczów Dolny Kolonia" dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie- 81.967,00 zł.

Wójt Gminy Kazanów niniejszym informuje, że "Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wólka Gonciarska gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA" dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki, w kwocie- 624.343,00 zł.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka

Informację podano do publicznej wiadomości w następujący sposób:
1. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kazanów.
2. Strona internetowa Gminy Kazanów.
3. Tablica ogłoszeń w Sołectwie wsi Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia
4. A/a.