Zawiadomienie o wyniku przetargu odpady na 2015r.

Ods艂ony: 4222

Kazanów, 2014-12-23.
Znak: RGK- PN 271/3/2014

ZAWIADOMIENIE
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie艅 Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pó藕艅. zm. ) zawiadamia, 偶e w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 22.12.2014r. na wykonanie us艂ug zakresie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kazanów w roku 2015" komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdzi艂a, i偶 najkorzystniejsz膮 ofert臋, która jednocze艣nie spe艂nia wszystkie warunki SIWZ z艂o偶y艂a firma

Us艂ugi Ekologiczne "EKO-JAS" Krzysztof Janas, Garno ul. Kasztanowa21, 26-625 Wolanów oferuj膮c 艂膮czn膮 cen臋 brutto – 182.347,20 z艂.
S艂ownie z艂otych: Sto osiemdziesi膮t dwa tysi膮ce trzysta czterdzie艣ci siedem i dwadzie艣cia groszy.

Kryterium oceny ofert by艂a 艂膮czna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wybrany Wykonawca otrzyma艂 najwi臋ksz膮 liczb臋 punktów i uzyska艂 w kryterium oceny 艂膮cznie 100 pkt.

Zamawiaj膮cy informuje, 偶e z艂o偶ono oferty nast臋puj膮cych Wykonawców:

Oferta nr 1 - Przedsi臋biorstwo Produkcyjno Us艂ugowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom 0,00pkt.

Oferta nr 2 -  TONSMEIER Wschód Sp. z o.o. ul. Wroc艂awska 3, 26-600 Radom
cena brutto 374.659,13 z艂. – 48,67 pkt.

Oferta nr 3 - KONSORCIUM FIRM: "ATK RECYKLING" Przedsi臋biorstwo Us艂ug Komunalnych ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom, PPUH "INTERBUD" Sp. z o.o. ul. Limanowskiego 154 , 26-600 Radom, Przedsi臋biorstwo Us艂ug Komunalnych "EKO-ESTETYKA" S.C. ul. Starokrakowska 137, 26-600 Radom, "EKOLA" Sp. z o.o. ul. 1905 Roku lok. 14, 26-600 Radom
cena brutto - 280.195,20z艂. – 65,08 pkt.

Oferta nr 4 – Us艂ugi Ekologiczne "EKO-JAS Krzysztof Janas Garno ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów
cena brutto -182.347,20 z艂. - 100,00 pkt.

Zamawiaj膮cy niniejsze zawiadomienie wysy艂a do Oferentów, którzy ubiegali si臋 o udzielenie zamówienia, zamieszcza na stronie internetowej gminy Kazanów i wywiesza na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego.

Umowa z wybranym Wykonawc膮 zostanie zawarta po terminie okre艣lonym na podstawie art.94 ust.1,pkt.2 ustawy Pzp.

1. Otrzymuj膮 wszyscy ww. Oferenci
2. Strona Internetowa Zamawiaj膮cego.
3. Tablica og艂osze艅 w siedzibie Zamawiaj膮cego
4. A/a.

Wójt Gminy

mgr Teresa Pancerz - Pyrka