Odpowiedzi na zapytanie do przetargów most, przepust 2015r.

Odsłony: 4148

Kazanów, 2015-05-07.
Znak : GPI-271/2/2015.

WYJAŚNIENIE

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Przebudowa przepustu rurowego o przekroju 80 cm w ciągu drogi od km 4+300 do 4+310 nr drogi 450106 W w miejscowości Niedarczów Górny Kolonia."

oraz

"Remont mostu betonowego na rzece Iłżanka Kowalków Stoki Kowalków Kolonia nr drogi 450129W od km 1+935 do km 1+950.

Odpowiedzi znajdują się w pliku zamieszczonym poniżej.

POBIERZ: Odpowiedzi na zapytanie cz. 1
POBIERZ: Odpowiedzi na zapytanie cz. 2
 

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka