Zapytania i odpowiedzi do przetargu w ramach inwestycji WODOCIĄG WÓLKA GONCIARSKA

Odsłony: 4216

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

"Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami (kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowościach: Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś,Borów, Dębniak, Ruda, Gmina Kazanów w ramach inwestycji „ WODOCIĄG WÓLKA GONCIARSKA „ w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania - / etap realizacji sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska".

Wójt Gminy Kazanów w związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.l i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) udziela następujących wyjaśnień:

POBIERZ PYTANIA I ODPOWIEDZI