Rozstrzygnięcie przetargu Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i OSP Kazanów

Odsłony: 4396

Kazanów, dnia 2015.07.27
Znak: GPI-PN-271/4/2015

ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, ze w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 27 lipca 2015r. na wykonanie robot budowlanych dotyczących zamówienia pn.:

„Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola i Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanowie przy ul. Zwoleńskiej”

wybrano ofertę:

„Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANA” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom”
za cenę. brutto: 299.632,60 złotych

Zamawiający niniejsze zawiadomienie wysyła do Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.


Otrzymują:

Oferenci biorący udział w przetargu
1. Firma Handlowo-Usługowa „PANELEX” Tomasz Kuchcik, 26-600 Radom ul. Kielecka 36
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADIA DELA” Emil Dygas, 26-600 Radom ul. Kalińska 6/6a
3. Zakład Remontowo-Budowlany „SKOCZEK” Dariusz Wziątek, 26-700 Zwoleń ul. Mickiewicza 10
4. Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlana” ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom
5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Franciszek Wach, ul. Plac Partyzantów 1, 26-713 Kazanów
6 a/a

WÓJT GMINY
mgr Teresa Pancerz-Pyrka