Odpowiedzi do przetargu na dostawę opału w sezonie 2015/16

Odsłony: 4095

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa opału do jednostek komunalnych na terenie gminy w sezonie grzewczym 2015/2016.

W związku z zapytaniem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) wyjaśniam co następuje:

Zapytanie 1
jakie są ilości całego zamówienia na podane asortymenty?

Odpowiedź:
Ogólna ilość dostaw uzależniona jest od warunków atmosferycznych, przewiduje się ilość dostaw węgiel – do 100 ton . Eko-groszek - do 70 ton, miał - do 25 ton.

Zapytanie 2
jakie będą jednorazowe dostawy do danych punktów?

Odpowiedź:
jednorazowe dostawy od 5 ton do 10 ton.

Zapytanie 3
Czy są utrudnienia wjazdu dużymi samochodami?

Odpowiedź:
Tak występują utrudnienia wjazdu dużymi samochodami, wjazd samochodem tylko z załadunkiem do 10 ton opału.


Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka