Przetarg - Przebudowa drogi gminnej 432, 609 w m. Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 1400

Nr ogłoszenia 23803-2016, data zamieszczenia 08.03.2016 roku

Zamieszczenie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I.1. NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów woj. mazowieckie tel. (48) 6766033, faks (48) 6766055

- adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl

1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia.
II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane
II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia.

Zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót załączony do SIWZ.

Wszystkie pliki do pobrania poniżej!

POBIERZ PLIKI