WYNIK PRZETARGU - Przebudowa drogi gminnej 432, 609 w m. Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 1160

Zamawiający: Urząd Gminy w Kazanowie zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. "Prawo zamówień Publicznych" (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ) informuje, że w postepowaniu przetargowym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 432, 609 na długości 500 mb w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia” komisja przetargowa po otwarciu ofert stwierdziła iż najkorzystniejszą ofertą spełniającą wszystkie warunki SIWZ złożyła firma: Aglet Sp. z o. o ul. Nowogrodzka 31 , 00-511 Warszawa.

Kryterium oceny ofert była łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (95%) oraz kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy (5%). Wybrany Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów i uzyskał w obu kryteriach oceny łącznie 100 pkt.

Zamawiający informuje, że złożono oferty następujących wykonawców:

Numer oferty, Nazwa firmy, siedziba i adres wykonawcy, Cena brutto oferty, Okres udzielonej gwarancji (miesięcy)

1 Alget Sp. z o o
ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
85 469,23
72

2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Chybice 77, 27-225 Pawłów

92 544,72
72

3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usług. Handlowe "INTERBUD"
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 154
120 815,73
60

4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.
Zwoleń ul. Perzyny 84A
108 289, 94
60

5 Zakład Transportowo-Budowlany Pan Krzysztof Wach
ul. Wspólna 23, 26-670 Pionki
100 601,63
60


Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym na podstawie art. 94 ust 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz- Pyrka