Przetarg: Przebudowa drogi gminnej o nr DG450119W na długości 875 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 1397

Nr ogłoszenia 131331-2016, data zamieszczenia 12.07.2016 roku
Zamieszczenie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

I.1. NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28, 26-713 Kazanów woj. mazowieckie tel. (48) 676-60-33, faks (48) 676-60-55
- adres strony internetowej zamawiającego: www.kazanow.pl

1.2 RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
II.1 OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: - Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450119W na długości 875 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia.
II.1.2 Rodzaj zmówienia: roboty budowlane
II.1.4 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest – Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450119W na długości 875 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia, która obejmuje:

UWAGA: całość ogłoszenia w dokumentach do pobrania!

- ogłoszenie o zmówieniu
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- Załączniki do SIWZ
- przedmiar robót

POBIERZ DOKUMENTY

Kazanów 04.07.2016 r.

Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka