Rozstrzygnięcie przetargu "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015"

Kazanów, dnia 18.08.2014


GMINA KAZANÓW
Znak: GPI – 341/6/2014


ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Kazanów na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.907 ze zm.) niniejszym informuję że w prowadzonym przez Gminę Kazanów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015”, wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę - PKS Radom Sp.z o.o., mającą siedzibę ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew. Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach niepodlegających odrzuceniu.


Więcej…
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu „Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami w Niedarczowie”

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-271/2/201


OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


"Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami (kategoria obiektu XXVI) na dz. o nr Ew. wg. wykazu dołączonego do wniosku w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia, gmina Kazanów w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania".

 

Więcej…
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu „Budowa stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą towarzyszącą w Wólce Gonciarskiej”

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-271/1/2014


OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

"Budowa stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 410/1,410/2,412,407,433 położonych w miejscowości Wólka Gonciarska, gmina Kazanów w ramach inwestycji "WODCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA""


Więcej…
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Przebudowa drogi gminnej nr 450119W w Dębnicy.”

GMINA KAZANÓW
RGK-Pn-341/3/2014


OGŁOSZENIE
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi gminnej nr 450119W na długości 369 mb w miejscowości Dębnica.


Zamieszczenia ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 169341-2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


Więcej…
 
PIKNIK RODZINNY w Kazanowie 2014 - Zapraszamy

WÓJT GMINY KAZANÓW
SERDECZNIE ZAPRASZA
na
PIKNIK RODZINNY
10 sierpnia przy PG w Kazanowie

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!
WSTĘP WOLNY

Więcej…
 
Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w przetargu: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami we wsi Niedarczów"

Kazanów, 2014.07.25


GMINA KAZANÓW
Znak: RGK-Pn-271/2/2014.


ZAWIADOMIENIE
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie:

"Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na działkach o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia, gmina Kazanów w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania" jako - Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp odrzucił ofertę następujących Wykonawców:

1) Oferta Nr 4 - "JADEX" Przedsiębiorstwo Prywatne Jan Dąbrowski ul. Miedziana 6, 26-600 Radom.


Więcej…
 

Kazanów w obiektywie

widok-05.jpg

Ważne strony internetowe

STOP WYPALANIU TRAWY

Mapka tas rowerowych

Prognoza pogody dla Kazanowa

Nasze sondy

Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości