Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w przetargu: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami we wsi Niedarczów"

Kazanów, 2014.07.25


GMINA KAZANÓW
Znak: RGK-Pn-271/2/2014.


ZAWIADOMIENIE
O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE


Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Kazanów ul. Pl. Partyzantów 28, 26-713 Kazanów

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w zakresie:

"Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na działkach o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia, gmina Kazanów w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania" jako - Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp odrzucił ofertę następujących Wykonawców:

1) Oferta Nr 4 - "JADEX" Przedsiębiorstwo Prywatne Jan Dąbrowski ul. Miedziana 6, 26-600 Radom.


Więcej…
 
Rozstrzygniecie przetargu "Budowa stacji uzdatniania wody w ramach inwestycji "WODOCIĄG – WÓLKA GONCIARSKA""

Kazanów, dnia 2014.07.25


GMINA KAZANÓW
Znak: RGK-Pn-271/1/2014


ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm. ) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 24 lipca 2014 r. na roboty budowlane w zakresie: wykonanie zamówienia pn.

"Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. o nr Ew. 410/1,410/2,412,407,433 położonych w m. Wólka Gonciarska, gm. Kazanów w ramach inwestycji "WODOCIĄG - WÓLKA GONCIARSKA"

wybrano ofertę:
Zakład Instalacji WOD-KAN DYGAS Spółka Jawna ul. Malczewskiego 8, 27-310 Ciepielów.

NIP 509-000-95-32

za cenę - brutto - 824.256,09zł. słownie: Osiemset dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i 09/100.


Więcej…
 
Rozstrzygnięcie przetargu: "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami we wsi Niedarczów"

Kazanów, dnia 2014.07.25

GMINA KAZANÓW
Znak: RGK-Pn-271/2/2014


ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 24 lipca 2014 r. na roboty budowlane w zakresie:

"Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na dz. o nr Ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w m. Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia gmina Kazanów w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania"

wybrano ofertę:

Zakład Instalacji Sanitarnych i Gazowych Józef Piwnicki Kozłów 91, 26-613 Radom
NIP 796-007-13-04

za cenę - brutto - 158.637,80zł. słownie: Sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych i 80/100.


Więcej…
 
Przetarg "Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014-2015"

Kazanów, dnia 24.07.2014r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Gmina Kazanów
reprezentowana przez Wójta – Pana Mariana Karolika,
Urząd Gminy w Kazanowie, ul. Plac Partyzantów 28,
26 – 713 Kazanów,
godziny urzędowania 7.30 – 15.00
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.kazanow.pl


ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2014-2015”

Więcej…
 
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu „Przebudowa drogi gminnej 450119 W w miejscowości Dębnica”

Kazanów, dnia 2014.07.18


GMINA KAZANÓW
Znak : GPI-341/3/2014


ZAWIADOMIENIE


Wójt Gminy Kazanów zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym odbytym w dniu 18 lipca 2014 r. na wykonanie zamówienia pn.:

"Przebudowa drogi gminnej 450119 W na długości 369 m w miejscowości Dębnica”

Więcej…
 
Budowa Sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia

GMINA KAZANÓW
RGK- Pn-271/2/2014.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo Zam. Publicznych


Wójt Gminy
Kazanów

z siedzibą w Urzędzie Gminy Kazanów
ul. Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów
tel. 48/6766033 fax. 48/6766055
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.kazanow.pl


ogłasza nieograniczony przetarg na roboty budowlane w zakresie:

,,Budowa Sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na działkach nr ew. wg wykazu dołączonego do wniosku w miejscowości Niedarczów Dolny Wieś i Niedarczów Dolny Kolonia, gmina Kazanów w granicach oznaczonych w projekcie zagospodarowania.

Więcej…
 

Kazanów w obiektywie

widok-06.jpg

Ważne strony internetowe

STOP WYPALANIU TRAWY

Mapka tas rowerowych

Prognoza pogody dla Kazanowa

Nasze sondy

Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości