Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową położonej w obrębie Wólka Gonciarska

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami   (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 102,poz.651 z późń. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207,poz.2108 z późń. zm.)

Więcej…
 
Dostawa kruszywa wybrano ofertę

 OGŁOSZENIE     o wyborze najkorzystniejszej oferty

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych na                                                                           
    „ Dostawa kruszywa o frakcji 0-31,5  mm z przeznaczeniem na poprawę nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Kazanów „

Więcej…
 
Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wólka Gonciarska


OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU
Wójt Gminy Kazanów  działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia        

21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ) odwołuje 

Więcej…
 
Przetarg na dostawę kruszywa

Wójt Gminy Kazanów ogłasza przetarg n a dostawę kruszywa:

Specyfikacja istotnych warunków  zamówienia
dla zamówienia pn. „ dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych w 2014 na terenie gminy Kazanów
1. Zamawiający:   Gmina Kazanów
                              z siedzibą Urząd  Gminy, ul. Plac Partyzantów 28, 26- 713 Kazanów .
Tel. (48) 6766033 , fax.  ( 48 6766055 , adres strony internetowej : www.kazanow.pl
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Więcej…
 
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wólka Gonciarska

O G Ł O S Z E N I E o przetargu na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie Wólka Gonciarska

Wójt Gminy Kazanów Pl. Partyzantów 28 , 26-713 Kazanów powiat zwoleński woj. mazowieckie  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  położonej w obrębie Wólka Gonciarska  oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 303/1  o  pow. 2300 m2  stanowiącą własność Gminy Kazanów .

Więcej…
 
Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

V edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Więcej…
 

Kazanów w obiektywie

widok-05.jpg

Ważne strony internetowe

STOP WYPALANIU TRAWY

Mapka tas rowerowych

Prognoza pogody dla Kazanowa

Nasze sondy

Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości