Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Anna Malec 48 676-60-33 wew. 12

opieka@kazanow.pl

Pracownicy socjalni:
- Agnieszka Brożek – starszy pracownik socjalny 48 676-60-33 wew. 22
- Halina Antkowiak – pracownik socjalny 48 676-60-33 wew. 22
- Rafał Wierzbicki – starszy pracownik socjalny 48 676-60-33 wew. 22

Asystent rodziny:
 - Angelika Pyrgiel - asystent rodziny - 48 676-60-33 wew. 22

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny:
- Anna Siadaczka – inspektor ds. świadczeń rodzinnych 48 676-60-33 wew. 23