Parafia Kazanów

DZIEJE PARAFII W KAZANOWIE

Do 1673 roku Kazanów nie miał swojego kościoła, była natomiast kaplica filialna parafii w Tczowie. Drewnianą kaplicę wystawił w roku 1550 Adam Kazanowski. Nowy, drewniany kościół (jako parafialny) ufundował w 1673 roku Mikołaj z Głogowca Głogowski herbu Grzymała. Chociaż dopiero w 1680 roku biskup Andrzej Trzebnicki powołał tu samodzielną parafię. Parafia ta była tak uboga, że nikt nie chciał objąć probostwa, ksiądz Wojciech Winnicki był tu przez kilkanaście miesięcy w latach 1682-83. jeszcze w 1688 posługi kapłańskie pełnili, dojeżdżając z Radomia bernardyni. Kościół ponownie konsekrowano w 1690 roku i wtedy probostwo objął Maciej Jurkiewicz. Proboszczem był do 1717 roku.

Kolejni kapłani:

Piotr Wróblewski (1718), Kazimierz Chybicki (1721), Franciszek Nowacki (1736), Wawrzyniec Borzęcki (1744), Bernard Wroński (1775), Ambroży Wrześniakowski (do 1805), Walenty Suchański (do 1815), Jan Wawrzycki (do 1828 ), Jakób Sobolewski (do 1858), Michał Starzyński (do 1867), Franciszek Malesza (do 1894 roku), Maciej Zieliński (do 1902), Aleksander Siwiecki (do 1916), Stefan Czernikiewicz (do 1936), Stanisław Dudziński (do 1938), Stefan Wadowski (do 1951), Leon Figarski (do 1967), Bogumił Polinceusz (1983), Czesław Błaszczykiewicz (do dziś).

Do parafii w Kazanowie należą: Dębnica, Góry Kroczewskie, Kroczów, Leopoldów, Miechów (od 1838), Nowa i Stara Ostrownica, Ostrówka (od 1827), Osuchów (od 1878 roku), Paluch i Sajdy. Na przełomie XIX i XX wieku parafia liczyła 3573 wiernych. Po Powstaniu Styczniowym Kazanów utracił prawa miejskie. Pierwsza szkoła w Kazanowie (nie licząc małej parafialnej) powstała w roku 1867. Bardziej „starożytna” jest część gminy należąca do parafii w Odechowie. Parafia powstała tam na początku XV wieku. Była to prebenda kolegiaty sandomierskiej. Pierwszy drewniany kościół p.w. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny wzniósł w roku 1410 Mikołaj Trąba kanonik kanonik kolegiaty w Sandomierzu, późniejszy arcybiskup gnieźnieński. W roku 1460 był konsekrowany murowany kościół w stylu gotyckim. Do początku XX wieku w okolicy mówiło się: „czerwony jak kościół odechowski”. Murowany kościół współfundował jakiś Paweł z Kazanowa, a murował Szymon Makowski.

W Domu Gotyckim w Puławach zachował się na ołtarzyku pochodzącym z kościoła w Odechowie napis: „Fabricavit ecclesiam XCCCCLX Johannes Dlugos” (Kościół zbudował 1469 Jan Długosz). Trzy lata później Jan Długosz zamienił parafię odechowską na bardziej zasobniejszą parafię zajączkowską w rejonie Sandomierza. W Odechowie znajdował się folwark sołtysi z młynem, a od końca XV wieku folwark szlachecki, który obejmował obok Odechowa, także Miasteczko Odechowskie i Niedarczów. Po 1463 roku prebenda i folwark przechodziły z rąk do rąk. Najpierw właścicielem był Prandota Kamiński herbu Rawa (Rawicz) przed rokiem 1529, a później Jan Ciołek herbu Ciołek (1529), następnie Andrzej Ciołek (ok. 1549). Po tym roku folwark i prebendę odechowską trzymają lub dzierżawią: Tymińscy herbu Nałęcz (aż do przełomu XVII i XVIII wieku), Malczowscy, Chądzyńscy i Potkańscy. W roku 1822 dobra odechowskie nabył Michał Szymaniecki, a od niego Błażej Widarkiewicz w roku 1833, a po nim w roku 1843 jego córka Eleonora Wolska. W 1852 roku majątek nabył za 20250 rubli niejaki Jan Skiba, a od niego Stanisław Szymoński. W roku 1858 właścicielem był już Karol Staniszewski, który sprzedał do Żydom. Żydzi w latach 1874-75 rozparcelowali go między miejscowych rolników. Wiele heraldycznych zabytków znajduje się w kościele parafialnym.

W kaplicy dobudowanej przez Tymińskich w 1695 roku na sklepieniui znajdują się herby Nałęcz, Jasieńczyk i Łabędź. Natomiast w samym kościele na belce przy chórze, pod napisem: Domine ne intres in iudicum cum servo tuo. Propter niquitates mese, et a laqueo mortis libera me. Anno 1601. Herby: Wieniawa, Orzeł, Dębno, Prus I, Pobóg, Oksza, Gryf, Bogoria, Znin, Pomian, Korczak, Pilawa, Jelita, Kościesza, głowa z koroną, herb kapituły krakowskiej (trzy korony) i herb Ziemi Sandomierskiej. Należy sądzić, iż są to herby rodowe okolicznej szlachty, biskupa, kanonika, być może3 proboszcza, fundatorów kościoła itp. Kamienne kartusze znajdowały się na zewnątrz kościoła, ale z biegiem lat i w trakcie licznych renowacji uległy zniszczeniu. Z Odechowa wywodzi się ród Odechowskich herbu Grzymała.