Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie

Odsłony: 76

Ogłoszenie nr 583710-N-2020 z dnia 2020-09-11 r.

Urząd Gminy w Kazanowie: Termomodernizacja budynku hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kazanowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Czytaj więcej

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia

Odsłony: 617

Ogłoszenie nr 520010-N-2020 z dnia 2020-03-04 r.

Urząd Gminy w Kazanowie: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Zakrzówek Wieś, Zakrzówek Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia, gm. Kazanów – I etap realizacji, sieć wodociągowa z przyłączami w msc.: Zakrzówek Wieś, Niedarczów Dolny Kolonia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Czytaj więcej