Przetarg olej opałowy

Odsłony: 3981

Kazanów 2018.09.06

ZNAK: GPI.271.9.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych     

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw oleju opałowego

Opis zamówienia:                                                     

Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2018/2019

Czytaj więcej

Przetarg na opał

Odsłony: 3865

Kazanów 2018.09.06

ZNAK: GPI.271.10.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dostaw opału tj. węgiel kostka, węgiel orzech, ekogroszek, miał na sezon grzewczy 2018/2019.

Opis zamówienia:                                                      

Sukcesywne dostawy opału tj. węgiel kostka , węgiel orzech , ekogroszek , miał  na sezon grzewczy 2018/2019

Czytaj więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu o sprzedaży działek

Odsłony: 4626

Wójt Gminy Kazanów
Znak : RGK.6840.1-1.2018

Informacja

Wójt Gminy Kazanów działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018r. , poz. 121 ze zm.) informuje , że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kazanowie ul. Pl. Partyzantów 28 w dniach od 19 kwietnia 2018r. do 10 maja 2018r. ( 21 dni) został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębach:

Wólka Gonciarska działka nr ew. 302 o pow. 3900m2 ,
Wólka Gonciarska działka nr ew. 333 o pow. 3400 m2,

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1,pkt.2, pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomości mogą składać wnioski do 01 czerwca 2018roku .

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Kazanów pokój Nr 4 telefon 48/6766033 w. 18.

Wykaz działek

Kazanów , 2018.04.19.
Wójt Gminy
mgr Teresa Pancerz-Pyrka