Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450122W na długości 870 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia (Warszawka)

Odsłony: 1413

ZNAK: GPI. PN-271.11.2017
Kazanów 2017.05.08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450122W na długości 870 mb w miejscowości  Ostrownica Kolonia”(Warszawka)
wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2. Odwodnienie 3. Podbudowa, 4. Nawierzchnia jezdni , 5. Pobocza , 6. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450110W na długości 505 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia (Rochalina)

Odsłony: 1304

ZNAK: GPI. PN-271.12.2017
Kazanów 2017.05.08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450110W na długości 505 mb w miejscowości  Ostrownica Kolonia”(Rochalina)
wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2. Odwodnienie 3. Podbudowa, 4. Nawierzchnia jezdni 5. Pobocza , 6. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450111W na długości 1015 mb w miejscowości Ostrówka

Odsłony: 1326

ZNAK: GPI. PN- 271.13.2017
Kazanów 2017.05.08

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
„ Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450111W na długości 1015 mb w miejscowości  Ostrówka
wykonanie:1.Roboty przygotowawcze, 2. Podbudowa, 3. Nawierzchnia jezdni 4. Pobocza.

Czytaj więcej