Przebudowa drogi gminnej o nr DG450119W na długości 273 mb w miejscowości Kroczów Mniejszy

Odsłony: 917

ZNAK: GPI. PN- 271.4.2017
Kazanów 2017.04.28

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      
Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:                                                      
Przebudowa drogi gminnej o nr DG450119W na długości 273 mb w miejscowości Kroczów Mniejszy ”  wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450119W na długości 1472 mb w miejscowości Kroczów Większy

Odsłony: 933

ZNAK: GPI. PN- 271.5.2017
Kazanów 2017.04.28

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      
Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Opis zamówienia:                                                      
„Przebudowa drogi gminnej o nr DG 450119W na długości 1472 mb w miejscowości  Kroczów Większy ”  wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza , 5. Oznakowanie

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia

Odsłony: 1022

ZNAK: GPI. PN- 271.3.2017
Kazanów  2017.04. 28

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych      
Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:
Opis zamówienia:                                                      
„ Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 609 na długości 800 mb w miejscowości Zakrzówek Kolonia ”  wykonanie: - 1. Roboty przygotowawcze , 2. Podbudowa , 3. Nawierzchni jezdni 4. Pobocza

Czytaj więcej