Komisje w Radzie Gminy

Komisje Rady Gminy

Komisja stała Rewizyjna w składzie:
1. Mularczyk Stanisław - przewodniczący
2. Baran Edyta - członek
3. Głowacki Waldemar – członek

Komisja stała Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Socjalnej w składzie:
1. Dolega Bernard - przewodniczący
2. Dziuba Mariusz - członek
3. Hernik Maria- członek
4. Jamka Michał - członek
5. Szczepanowski Jan – członek

Komisja stała Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowa w składzie:
1. Wojtyniak Wiesław Adam - przewodniczący
2. Barszcz Waldemar - członek
3. Dziuba Mariusz - członek
4. Jamka Paweł - członek
5. Jaśkiewicz Ewa - członek

Komisja stała Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
1. Szczepanowski Jan - przewodniczący
2. Jamka Michał - członek
3. Pawelczyk Marian - członek