Przymrozki wiosenne

Odsłony: 291

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW (przymrozki wiosenne 2024r.)

 W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Kazanów niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, Wójt Gminy Kazanów informuje, że istnieje możliwość składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym.

Wnioski o oszacowanie należy składać od dnia 06.05.2024 r. do 17.05.2024 r. w Urzędzie Gminy Kazanów pokój nr  5. Przypominamy, że powierzchnia gospodarstwa rolnego oraz powierzchnia poszczególnych upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie, które producent rolny składa do ARiMR na 2024 r. (dlatego wskazane jest najpierw złożyć Wniosek o dopłaty bezpośrednie na2024 r., a następnie Wniosek o oszacowanie szkód, co pozwoli na uniknięcie rozbieżności w uprawach i powierzchniach).
Formularz wniosku jest dostępny do pobrania:
• w Urzędzie Gminy Kazanów – pokój nr 5;
• ze strony internetowej Urzędu Gminy Kazanów www.kazanow.pl;
Do składanego wniosku rolnik BEZWZGLĘDNIE dołącza:
• kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na rok 2024, celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego;
• w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji  Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty.

UWAGA:
Wnioski niekompletne, nieczytelne i bez wskazanych załączników NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE lub zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Załącznik