Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych o długości 686 mb oznaczonej nr ew. 1311 w miejscowości Osuchów

Odsłony: 272

ZNAK: GPI.271.4.2019
Kazanów 03.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych o długości 686 mb oznaczonej nr ew. 1311 w miejscowości Osuchów”
obejmujący zakres robót :

Czytaj więcej

Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych na długości 993 mb. oznaczonej DG 450129W nr ew. 203, 259 w miejscowości Kowalków-Kolonia

Odsłony: 234

ZNAK: GPI.271.3.2019
Kazanów 03.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól i gospodarstw rolnych na długości 993 mb. oznaczonej DG 450129W nr ew. 203, 259 w miejscowości Kowalków-Kolonia”

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450119W na długości 930 mb w miejscowości Ranachów Wieś

Odsłony: 456

ZNAK: GPI.271.1.2019
Kazanów 05.03.2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„ Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450119W na długości 930 mb w miejscowości Ranachów Wieś” obejmujący zakres robót:

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450109W na długości 325 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia

Odsłony: 312

ZNAK: GPI.271. 2. 2019
Kazanów 05.03.2019r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wójt Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Opis zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej o numerze DG 450109W na długości 325 mb w miejscowości Ostrownica Kolonia”

Czytaj więcej